• Informujemy o nowych adresach poczty elektronicznej pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Nowe adresy stworzone są według wzoru: imię.nazwisko.krakow@rdos.gov.pl. Aktualne adresy sekretariatów oraz naczelników poszczególnych wydziałów dostępne są w zakładce Kontakt

  • W przypadku stwierdzenia schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków chronionych, a w szczególności wilka, rysia lub niedźwiedzia, należy wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać go do właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, więcej informacji

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym i jego ochronie.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
tel.: 12 61-98-120 lub 12 61-98-121
fax: 12 61-98-122
e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl

NIP: 676 23 87 006
REGON: 120 80 35 36


Kierownictwo:

Rafał Rostecki– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Bożena Kotońska Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator Przyrody

 

Godziny urzędowania: poniedziałek -  8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00;

Naczelnicy Wydziałów Spraw Terenowych w Tarnowie i Starym Sączu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zadań realizowanych przez wydziały, funkcjonowania wydziałów oraz pracowników tych wydziałów w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00.

W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni w godzinach od 13:00 do 15:00.

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
NBP O/O Kraków
97 1010 1270 0051 1922 3100 0000

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Krakowa

49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach urzędu oraz u inkasentów opłaty skarbowej. Adresy placówek banku i inkasentów oraz kas urzędu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

Kalendarium