Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 11 października 2021 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, poz. 5709, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Niedzica PLH120045 http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-11-pazdziernika-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-malopolskiego-poz-5709http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-11-pazdziernika-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-malopolskiego-poz-5709Wed, 20 Oct 2021 13:48:23 +0200Zarządzenie Nr 18/21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 16 września 2021 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-18-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-16-wrzesnia-2021-rhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-18-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-16-wrzesnia-2021-rFri, 17 Sep 2021 09:18:01 +0200Zarządzenie Nr 13/21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r. r., w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych do ruchu pieszego oraz miejsca palenia ognisk w rezerwacie przyrody "Skamieniałe Miasto" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-13-21-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-28-czerwca-2021-r-rhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-13-21-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-28-czerwca-2021-r-rTue, 29 Jun 2021 09:18:49 +0200Zarządzenie Nr 12/21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 czerwca 2021 r. r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Wąwóz Bolechowicki" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-12-21-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-czerwca-2021-r-rhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-12-21-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-czerwca-2021-r-rTue, 29 Jun 2021 09:13:36 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 06 maja 2021 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, poz. 2674, w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Stołowa im. Ryszarda Malika” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-06-maja-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-malopolskiego-poz-2674http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-06-maja-2021-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-malopolskiego-poz-2674Fri, 14 May 2021 16:09:51 +0200