Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-pl „Wykonanie prac konserwacyjno-adaptacyjnych w obiekcie Dworu w Konarach stanowiącego stanowisko nietoperzy”. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-prac-konserwacyjno-adaptacyjnych-w-obiekcie-dworu-w-konarach-stanowiacego-stanowisko-nietoperzyhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-prac-konserwacyjno-adaptacyjnych-w-obiekcie-dworu-w-konarach-stanowiacego-stanowisko-nietoperzyFri, 21 Jan 2022 13:54:40 +0100Wykonanie ekspertyz na potrzeby inwentaryzacji dodatkowej na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019 oraz inwentaryzacji uzupełniających na obszarach Natura 2000 Dolina Dolnej Soły PLB120004 i Stawy w Brzeszczach PLB120009.http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-na-potrzeby-inwentaryzacji-dodatkowej-na-obszarze-natura-2000-ostoja-popradzka-plh120019-oraz-inwentaryzacji-uzupelniajacych-na-obszarach-natura-2000-dolina-dolnej-soly-plb120004-i-stawy-w-brzeszczach-plb120009http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-na-potrzeby-inwentaryzacji-dodatkowej-na-obszarze-natura-2000-ostoja-popradzka-plh120019-oraz-inwentaryzacji-uzupelniajacych-na-obszarach-natura-2000-dolina-dolnej-soly-plb120004-i-stawy-w-brzeszczach-plb120009Tue, 18 Jan 2022 15:03:13 +0100Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (remont obiektów piętrzących - zastawek) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II postępowanie. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarze-natura-2000-torfowisko-wielkie-bloto-plh120080-remont-obiektow-pietrzacych-zastawek-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0108-16-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zalehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarze-natura-2000-torfowisko-wielkie-bloto-plh120080-remont-obiektow-pietrzacych-zastawek-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0108-16-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleTue, 16 Nov 2021 11:41:36 +0100 Dostawa zestawów pastuchów elektrycznych, siatki ogrodzeniowej i słupków ogrodzeniowych, w celu ochrony mienia przed szkodami wyrządzanymi przez niedźwiedzie, wilki, rysie i bobry w województwie małopolskim. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/dostawa-zestawow-pastuchow-elektrycznych-siatki-ogrodzeniowej-i-slupkow-ogrodzeniowych-w-celu-ochrony-mienia-przed-szkodami-wyrzadzanymi-przez-niedzwiedzie-wilki-rysie-i-bobry-w-wojewodztwie-malopolskimhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/dostawa-zestawow-pastuchow-elektrycznych-siatki-ogrodzeniowej-i-slupkow-ogrodzeniowych-w-celu-ochrony-mienia-przed-szkodami-wyrzadzanymi-przez-niedzwiedzie-wilki-rysie-i-bobry-w-wojewodztwie-malopolskimTue, 09 Nov 2021 11:21:16 +0100,, Zabezpieczenie brzegu wyspy o łącznej długości zabezpieczenia 67 mb na zbiorniku Zakole B w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zabezpieczenie-brzegu-wyspy-o-lacznej-dlugosci-zabezpieczenia-67-mb-na-zbiorniku-zakole-b-w-obszarze-natura-2000-dolina-dolnej-skawy-plb120005http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zabezpieczenie-brzegu-wyspy-o-lacznej-dlugosci-zabezpieczenia-67-mb-na-zbiorniku-zakole-b-w-obszarze-natura-2000-dolina-dolnej-skawy-plb120005Mon, 08 Nov 2021 08:53:15 +0100