Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-pl,, Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Hajnik”, „Okopy Konfederackie”, „Mogielica” i „Diable Skały”. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/sporzadzenie-projektow-planow-ochrony-dla-rezerwatow-przyrody-hajnik-okopy-konfederackie-mogielica-i-diable-skalyhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/sporzadzenie-projektow-planow-ochrony-dla-rezerwatow-przyrody-hajnik-okopy-konfederackie-mogielica-i-diable-skalyMon, 23 Aug 2021 13:32:06 +0200 „Prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej- postępowanie II” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiej-postepowanie-iihttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiej-postepowanie-iiMon, 16 Aug 2021 10:28:51 +0200„Prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiejhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiejFri, 09 Jul 2021 12:11:29 +0200„Dostawa i montaż płotków śniegowych na dachach 4 obiektów” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/dostawa-i-montaz-plotkow-sniegowych-na-dachach-4-obiektowhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/dostawa-i-montaz-plotkow-sniegowych-na-dachach-4-obiektowWed, 30 Jun 2021 14:08:37 +0200” Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowej na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH120019”.- postępowanie II. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-na-potrzeby-inwentaryzacji-dodatkowej-na-obszarze-natura-2000-ostoja-popradzka-plh120019-postepowanie-iihttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-na-potrzeby-inwentaryzacji-dodatkowej-na-obszarze-natura-2000-ostoja-popradzka-plh120019-postepowanie-iiFri, 25 Jun 2021 14:56:36 +0200