Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 listopada 2021, znak ST-II.420.2.2021.ED, w sprawie wydania postanowienie znak: ST-II.420.2.2021.ED z dnia 30.11.2021 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 23.06.2021 r., znak: ST-II.420.2.2021.ED o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Obwodnica Muszyny – Etap II – Poprawa dostępności komunikacyjnej Muszyny” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-30-listopada-2021-znak-st-ii-420-2-2021-edhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-30-listopada-2021-znak-st-ii-420-2-2021-edTue, 30 Nov 2021 16:14:13 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 26 listopada 2021, znak OO.4220.1.275.2021.TP, w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. pn. ,,Budowa nartostrady o długości 1,3km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomościach o nr ewid: 990/1, 990/2, 990/3, 552, 555/1 i 555/2 w miejscowości Myślenice" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-26-listopada-2021-znak-oo-4220-1-275-2021-tphttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-26-listopada-2021-znak-oo-4220-1-275-2021-tpFri, 26 Nov 2021 14:35:56 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 listopada 2021, znak OO.4220.1.357.2021.BM, w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali napraw palet, wiaty magazynowej, zbiornika ppoż. o V=460,0 m3, instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej i elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 32-650 Kęty, ul. Mickiewicza 69A, dz. nr 6035, 6036,6037,6038, jednostka ewidencyjna: 121304_4 Kęty miasto, Obręb: 0006 Kęty Północ” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-listopada-2021-znak-oo-4220-1-357-2021-bmhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-listopada-2021-znak-oo-4220-1-357-2021-bmFri, 26 Nov 2021 11:57:18 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 listopada 2021, znak OO.420.9.2021.TP, w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym w ramach zadania: „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna - Oświęcim o długości ok. 5200 metrów - wykonanie dokumentacji projektowej” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-listopada-2021-znak-oo-420-9-2021-tphttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-listopada-2021-znak-oo-420-9-2021-tpFri, 26 Nov 2021 11:49:38 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 listopada 2021, znak ST-I.420.4.2021.MB , w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni oraz do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400; Przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” – po uzupełnieniu przez Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia, w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-listopada-2021-znak-st-i-420-4-2021-mbhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-25-listopada-2021-znak-st-i-420-4-2021-mbThu, 25 Nov 2021 16:07:20 +0100