Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plWykonanie zabiegów ochrony czynnej - remont obiektów piętrzących - zastawek na potrzeby projektu pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” link do postępowania: https://rdos-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/rdos-krakow/demand/notice/public/41507/detailshttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-remont-obiektow-pietrzacych-zastawek-na-potrzeby-projektu-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wodhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-remont-obiektow-pietrzacych-zastawek-na-potrzeby-projektu-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wodMon, 11 Oct 2021 08:13:59 +0200,, Sporządzenie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Hajnik”, „Okopy Konfederackie”, „Mogielica” i „Diable Skały”. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/sporzadzenie-projektow-planow-ochrony-dla-rezerwatow-przyrody-hajnik-okopy-konfederackie-mogielica-i-diable-skalyhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/sporzadzenie-projektow-planow-ochrony-dla-rezerwatow-przyrody-hajnik-okopy-konfederackie-mogielica-i-diable-skalyMon, 23 Aug 2021 13:32:06 +0200 „Prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej- postępowanie II” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiej-postepowanie-iihttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiej-postepowanie-iiMon, 16 Aug 2021 10:28:51 +0200„Prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiejhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/prowadzenie-wypasu-owiec-i-koz-na-murawach-kserotermicznych-w-obszarach-natura-2000-na-wyzynie-miechowskiejFri, 09 Jul 2021 12:11:29 +0200„Dostawa i montaż płotków śniegowych na dachach 4 obiektów” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/dostawa-i-montaz-plotkow-sniegowych-na-dachach-4-obiektowhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/dostawa-i-montaz-plotkow-sniegowych-na-dachach-4-obiektowWed, 30 Jun 2021 14:08:37 +0200