Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plŚwiadczenie usługi utrzymania czystości lokali zajmowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.http://bip.krakow.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-utrzymania-czystosci-lokali-zajmowanych-przez-regionalna-dyrekcje-ochrony-srodowiska-w-krakowie-3http://bip.krakow.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-utrzymania-czystosci-lokali-zajmowanych-przez-regionalna-dyrekcje-ochrony-srodowiska-w-krakowie-3Mon, 06 Dec 2021 15:07:46 +0100Świadczenie w 2022 roku usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowychhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/swiadczenie-w-2022-roku-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-w-zakresie-przyjmowania-sortowania-przemieszczania-i-doreczania-przesylek-pocztowychhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/swiadczenie-w-2022-roku-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-w-zakresie-przyjmowania-sortowania-przemieszczania-i-doreczania-przesylek-pocztowychMon, 06 Dec 2021 10:28:42 +0100Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (remont obiektów piętrzących - zastawek) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.” Oznaczenie sprawy: ST-I.082.9.2021 http://bip.krakow.rdos.gov.pl/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-przy-realizacji-zadania-pn-wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarze-natura-2000-torfowisko-wielkie-bloto-plh120080-remont-obiektow-pietrzacych-zastawek-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0http://bip.krakow.rdos.gov.pl/pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-przy-realizacji-zadania-pn-wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarze-natura-2000-torfowisko-wielkie-bloto-plh120080-remont-obiektow-pietrzacych-zastawek-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0Wed, 17 Nov 2021 13:37:57 +0100Zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zakup-materialow-biurowych-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0108-16-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-w-ramach-dzialania-2-4-os-priorytetowa-ii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zakup-materialow-biurowych-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0108-16-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-w-ramach-dzialania-2-4-os-priorytetowa-ii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2Thu, 12 Aug 2021 10:49:25 +0200 ,, Wykonanie ekspertyzy określającej czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z szamb usytuowanych na działkach nr ewid. 136 i 138 w miejscowości Ujazd, gmina Trzciana, powiat bocheński województwo małopolskie, rura do jaru na działkę nr 143 w m. Ujazd, doprowadziło do powstania szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w powierzchni ziemi, w miejscu ich odprowadzania oraz zanieczyszczenia wody w studni usytuowanej na działce ewd. nr 1161 w miejscowości Trzciana w myśl ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 2187)- Etap II’’. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-okreslajacej-czy-odprowadzanie-nieoczyszczonych-sciekow-z-szamb-usytuowanych-na-dzialkach-nr-ewid-136-i-138-w-miejscowosci-ujazd-gmina-trzciana-powiat-bochenski-wojewodztwo-malopolskie-rura-do-jaru-na-dzialke-nhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-okreslajacej-czy-odprowadzanie-nieoczyszczonych-sciekow-z-szamb-usytuowanych-na-dzialkach-nr-ewid-136-i-138-w-miejscowosci-ujazd-gmina-trzciana-powiat-bochenski-wojewodztwo-malopolskie-rura-do-jaru-na-dzialke-nTue, 22 Jun 2021 11:12:18 +0200