Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plZakup materiałów biurowych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zakup-materialow-biurowych-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0108-16-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-w-ramach-dzialania-2-4-os-priorytetowa-ii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zakup-materialow-biurowych-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0108-16-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-w-ramach-dzialania-2-4-os-priorytetowa-ii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2Thu, 12 Aug 2021 10:49:25 +0200 ,, Wykonanie ekspertyzy określającej czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z szamb usytuowanych na działkach nr ewid. 136 i 138 w miejscowości Ujazd, gmina Trzciana, powiat bocheński województwo małopolskie, rura do jaru na działkę nr 143 w m. Ujazd, doprowadziło do powstania szkody lub bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w powierzchni ziemi, w miejscu ich odprowadzania oraz zanieczyszczenia wody w studni usytuowanej na działce ewd. nr 1161 w miejscowości Trzciana w myśl ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 2187)- Etap II’’. http://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-okreslajacej-czy-odprowadzanie-nieoczyszczonych-sciekow-z-szamb-usytuowanych-na-dzialkach-nr-ewid-136-i-138-w-miejscowosci-ujazd-gmina-trzciana-powiat-bochenski-wojewodztwo-malopolskie-rura-do-jaru-na-dzialke-nhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-okreslajacej-czy-odprowadzanie-nieoczyszczonych-sciekow-z-szamb-usytuowanych-na-dzialkach-nr-ewid-136-i-138-w-miejscowosci-ujazd-gmina-trzciana-powiat-bochenski-wojewodztwo-malopolskie-rura-do-jaru-na-dzialke-nTue, 22 Jun 2021 11:12:18 +0200,, Opracowanie projektów zmian granic wraz ze zaktualizowanymi Standardowymi Formularzami Danych dla obszarów Natura 2000: Górny Dunajec PLH120086, Łososina PLH120087, Raba z Mszanką PLH120093, Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, Tarnawka PLH120089 na potrzeby projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW pn.: „Aktualizacja granic obszarów Natura 2000 chroniących rzeki karpackie w Małopolsce - etap I ”- postępowanie II .http://bip.krakow.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-zmian-granic-wraz-ze-zaktualizowanymi-standardowymi-formularzami-danych-dla-obszarow-natura-2000-gorny-dunajec-plh120086-lososina-plh120087-raba-z-mszanka-plh120093-srodkowy-dunajec-z-doplywami-plh120088-tarhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-zmian-granic-wraz-ze-zaktualizowanymi-standardowymi-formularzami-danych-dla-obszarow-natura-2000-gorny-dunajec-plh120086-lososina-plh120087-raba-z-mszanka-plh120093-srodkowy-dunajec-z-doplywami-plh120088-tarWed, 16 Jun 2021 14:50:16 +0200Remediacja historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi występującego na działce o nr ewid. 3309/4 przy ul. Biema w Olkuszu. Etap II –– wykonanie projektu planu remediacji celem ustalenia planu remediacji", które jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.http://bip.krakow.rdos.gov.pl/remediacja-historycznego-zanieczyszczenia-powierzchni-ziemi-wystepujacego-na-dzialce-o-nr-ewid-3309-4-przy-ul-biema-w-olkuszu-etap-ii-wykonanie-projektu-planu-remediacji-celem-ustalenia-planu-remediacji-ktore-jest-finansowane-ze-srohttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/remediacja-historycznego-zanieczyszczenia-powierzchni-ziemi-wystepujacego-na-dzialce-o-nr-ewid-3309-4-przy-ul-biema-w-olkuszu-etap-ii-wykonanie-projektu-planu-remediacji-celem-ustalenia-planu-remediacji-ktore-jest-finansowane-ze-sroWed, 02 Jun 2021 10:36:06 +0200Opracowanie projektów zmian granic wraz ze zaktualizowanymi Standardowymi Formularzami Danych dla obszarów Natura 2000: Górny Dunajec PLH120086, Łososina PLH120087, Raba z Mszanką PLH120093, Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088, Tarnawka PLH120089 na potrzeby projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW pn.: „Aktualizacja granic obszarów Natura 2000 chroniących rzeki karpackie w Małopolsce - etap I .http://bip.krakow.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-zmian-granic-wraz-ze-zaktualizowanymi-standardowymi-formularzami-danych-dla-obszarow-natura-2000-gorny-dunajec-plh120086-lososina-plh120087-raba-z-mszanka-plh120093-srodkowy-dunajec-z-doplywami-plh120088-tarnawhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-zmian-granic-wraz-ze-zaktualizowanymi-standardowymi-formularzami-danych-dla-obszarow-natura-2000-gorny-dunajec-plh120086-lososina-plh120087-raba-z-mszanka-plh120093-srodkowy-dunajec-z-doplywami-plh120088-tarnawTue, 01 Jun 2021 14:20:03 +0200