Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 14 listopada 2018, znak OO.420.2.82.2018.MSl, w sprawie wystąpienia o opinię do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarząd Zlewni w Krakowie, w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku zaplecza socjalno-garażowo-warsztatowego dla pojazdów specjalistycznych MPWiK przy ul. Lindego 9, na działkach nr 99/2, 99/5, 99/6, 99/7 jednostka ewidencyjna Krowodrza, obręb 126102_9.0001, K-1” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-14-listopada-2018-znak-oo-420-2-82-2018-mslhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-14-listopada-2018-znak-oo-420-2-82-2018-mslWed, 14 Nov 2018 09:42:59 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 listopada 2018, znak ST-I.4207.34.2017.JI, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Utworzenie placu targowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Centrum Inicjatyw Gospodarczo - Społecznych "Kotłownia" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu podziemnego i placu targowego oraz modernizacja budynku kotłowni" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-st-i-4207-34-2017-jihttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-st-i-4207-34-2017-jiTue, 13 Nov 2018 15:28:11 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 listopada 2018, znak OO.420.4.2.2018.BM, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o opinię w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z zwałami cofkowymi rzeki Dłubni; Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-oo-420-4-2-2018-bmhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-oo-420-4-2-2018-bmTue, 13 Nov 2018 15:24:57 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 listopada 2018, znak OO.420.4.1.2018.BM, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o opinię w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-oo-420-4-1-2018-bmhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-oo-420-4-1-2018-bmTue, 13 Nov 2018 15:19:10 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 listopada 2018, znak OO.420.2.79.2018.BaK, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o opinię w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Rzyczki w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Wadowice pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej ul. Rzyczki w m. Tomice" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-oo-420-2-79-2018-bakhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-13-listopada-2018-znak-oo-420-2-79-2018-bakTue, 13 Nov 2018 10:42:14 +0100