Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2019, znak OO.420.2.2019.JP, w sprawie wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończenia postępowania dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Grabina Nieznanowice” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-oo-420-2-2019-jphttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-oo-420-2-2019-jpFri, 19 Apr 2019 13:34:33 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2019, znak OO.420.2.14.2018.AM_BM, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ciśnieniowej wraz z przyiączami w miejscowości Minoga” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-oo-420-2-14-2018-am-bmhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-19-kwietnia-2019-znak-oo-420-2-14-2018-am-bmFri, 19 Apr 2019 10:46:14 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 kwietnia 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.87.2019.MW1, w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., znak: 00.4210.21.2016JS, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw1http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-10-kwietnia-2019-znak-doos-wds-zoo-420-87-2019-mw1Tue, 16 Apr 2019 14:49:07 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019, znak ST-II.420.1.3.2019.GK, w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni S-1 służącej do poboru wody podziemnej dla potzrzeb socjalno-bytowych, nawadniania terenów zielonych i rabat kwiatowych oraz do celów przeciwpożarowych na terenie Ogrodów Sensorycznych w Muszynie" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-st-ii-420-1-3-2019-gkhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-st-ii-420-1-3-2019-gkTue, 16 Apr 2019 14:44:17 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2019, znak ST-II.612.87.2019.JJ, w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci gazowej z przyłączem gazowym średniego ciśnienia na działkach nr 1151, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1149/1, 1148/2 w Ropicw Polskiej" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-st-ii-612-87-2019-jjhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-16-kwietnia-2019-znak-st-ii-612-87-2019-jjTue, 16 Apr 2019 14:36:36 +0200