Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowiehttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIEpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 stycznia 2019, znak ST-II.420.4.16.2018.GK, w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania postanowienia o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Remont drogi gminnej "Ukraina" nr 270023K w miejscowości Sitnica w km 0+870 - 1+920" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-22-stycznia-2019-znak-st-ii-420-4-16-2018-gkhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-22-stycznia-2019-znak-st-ii-420-4-16-2018-gkTue, 22 Jan 2019 16:17:58 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 stycznia 2019, znak ST-II.420.4.15.2018.GK, w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania postanowienia o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Remont drogi gminnej "Ruska Droga" nr 270033K w miejscowości Libusza w km 1+300 - 2+540" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-22-stycznia-2019-znak-st-ii-420-4-15-2018-gkhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-22-stycznia-2019-znak-st-ii-420-4-15-2018-gkTue, 22 Jan 2019 16:11:53 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 stycznia 2019, znak ST-I.420.1.2.2018.MB , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN100 do SRP Bochnia Pl. Konstytucji” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-22-stycznia-2019-znak-st-i-420-1-2-2018-mbhttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-22-stycznia-2019-znak-st-i-420-1-2-2018-mbTue, 22 Jan 2019 16:06:39 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 stycznia 2019, znak OO.420.1.14.2018.JP, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończenia postępowania dowodowego w postępowaniu zmierzającym do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko — Kacice — Słomniki” w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice" http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-oo-420-1-14-2018-jphttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-oo-420-1-14-2018-jpTue, 22 Jan 2019 11:04:22 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21 stycznia 2019, znak OO.420.2.100.2018.JS, w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakończenia postępowania dowodowego w postępowaniu zmierzającym do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i przebudowa magistral i sieci wodociągowych w rejonie skrzyżowania al. Jana Pawła II oraz ulic: Ptaszyckiego, Klasztornej i Bulwarowej w Krakowie” http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-oo-420-2-100-2018-jshttp://bip.krakow.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie-z-dnia-21-stycznia-2019-znak-oo-420-2-100-2018-jsMon, 21 Jan 2019 16:37:43 +0100